Autoritzacions, llicències, permisos i carnets

 • Administracions
 • Ciutadans
 • Empreses
 • Entitats
 • Activitats
 • Altres
 • Artesania
 • Carreteres i obres
 • Caça i pesca fluvial
 • Cooperació municipal
 • Cultura
 • Educació i formació
 • Esports
 • Investigació i innovació
 • Medi ambient
 • Participació ciutadana
 • Patrimoni històric
 • Residus
 • Seguretat i emergències
 • Serveis socials
 • Transport i mobilitat
 • Treball i ocupació
 • Turisme
 • Urbanisme i territori
 • Accés als catàlegs de biblioteques de Mallorca

  Departament de Cultura, Patrimoni i Esports

 • Actualització de les dades personals dels usuaris de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca

  Departament de Cultura, Patrimoni i Esports

 • Amollades i repoblacions de peces de caça

  Departament de Desenvolupament Local

 • Aprovació, modificació o renovació del pla tècnic de caça

  Departament de Desenvolupament Local

 • Autorització d'activitats no permanents que transcorren per més d'un municipi: proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments

  Departament de Territori i Infraestructures