Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Subvencions per fomentar, promocionar i divulgar la responsabilitat social corporativa
Comissió de serveis per cobrir el lloc de cap del Servei d'Administració Econòmica
Reserves a la xarxa de refugis del Consell Insular de Mallorca
Autorització d'activitats no permanents
Accés a la informació pública del Consell Insular de Mallorca
Accés a un centre ocupacional per a persones amb discapacitat
Accés als fons bibliogràfics de la biblioteca auxiliar de l'Arxiu General del Consell Insular de Mallorca
Acollida temporal de persones en risc d'exclusió social de la Part Forana
Acolliments familiars permanents en família aliena: formació i valoració de l'aptitud i assignació d'una família a un infant menor
Acolliments familiars temporals en família aliena: formació i valoració de l'aptitud i assignació d'una família a un infant menor
Acreditació de serveis socials
Activitats de condicionament físic al Poliesportiu de Sant Ferran
JSP Page

26-06-2019 Modificació de les Bases d'Execució del Pressupost del Consell de Mallorca

En el BOIB núm. 82, de 20 de juny de 2019, es va publicar la modificació de les Bases d'Execució del Pressupost del Consell Insular de Mallorca 2019. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > informació pressupostària > > Pressupost 2019

Veure històric