Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Constitució de dues borses de la subescala, classe o categoria de tècnic/tècnica superior en disciplina urbanística de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca
Sol·licitud d'adhesió com a establiment amic de la Targeta Gent Gran
Sol·licitud de cooperació tècnica per a la redacció de projectes i la direcció tècnica d'obres municipals
Subvencions per fomentar, promocionar i divulgar la responsabilitat social corporativa
Inscripció als programes formatius del Servei Especialitzat d'Inserció Social i Laboral (SEISL)
Constitució de dues borses de la subescala, classe o categoria de tècnic/tècnica superior en Informàtica
Subvencions per a obres de competència municipal, per adquirir vehicles i immobles i per honoraris de redacció de projectes i direcció d'obres
Inscripció als cursets de natació d'estiu al Poliesportiu de Sant Ferran
Inscripció als cursos sobre dispensació responsable de begudes alcohòliques
Subvencions en espècie d'ambulàncies per als esdeveniments i per a les competicions hípiques
Comissió de serveis per cobrir el lloc de cap del Servei d'Administració Econòmica
Inspecció tècnica periòdica de vehicles
JSP Page

6-06-2019 Modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2019

En el BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019, i núm. 69, de 23 de maig de 2019, es varen publicar les modificacions del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2019 (Departament de Participació Ciutadana i Presidència: Programa de Igualtat, Promoció Sociocultural i Associacionisme, i Departament de Desenvolupament Local). El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2019 > Consell Insular de Mallorca

Veure històric