Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Subvencions per a esdeveniments de promoció de l'economia local i el producte de Mallorca
Consulta pública prèvia a la tramitació del Pla especial dels fars de Mallorca i illots adjacents
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla especial d'ordenació i protecció de la Ruta dels Fars
Ajuts econòmics per sufragar despeses derivades de la inscripció de menors i joves a activitats esportives i de lleure d'estiu
Subvencions 2020-2021 per a obres de competència municipal i per adquirir vehicles i immobles i sufragar honoraris de projectes i direcció d'obres
Premis Mallorca de Creació Literària
Subvencions per donar suport al sector cultural de Mallorca pels perjudicis provocats pels efectes de la pandèmia de la COVID-19
Subvencions per a persones autònomes i empreses per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic de la COVID-19
Tràmit d'informació pública amb relació al Reglament intern de funcionament del Consell de Persones Majors de l'Illa de Mallorca
Selecció de personal interí, pel procediment extraordinari i d'emergència, per cobrir serveis essencials de l'IMAS
Peticions, suggeriments i queixes al Consell Insular de Mallorca
Accés a la informació pública del Consell Insular de Mallorca
JSP Page

01/06/2020 Modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca per a l’any 2020

En el BOIB núm. 97, de 30 de maig, es va publicar la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca per a l’any 2020. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2020 

Veure històric