Procediments i tràmits

/web

seu

Tràmits destacats

Nom procediment
Convocatòria de subvencions per a esdeveniments i projectes de promoció de l'economia local, el petit comerç i el producte de Mallorca 2022
Consulta pública prèvia a l'Aprovació de l'Ordenança Reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei públic dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d´ús de l'illa de Mallorca
Ajuts en espècie consistents en la instal·lació d'equipaments per a la pràctica esportiva a l'aire lliure
IX Edició dels Premis de l'Artesania de Mallorca
Constitució d'una borsa de l'especialitat o categoria Tècnic/a en Cures Auxiliars d'Infermeria de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
Tràmit d'informació pública de l'aprovació inicial del Pla Especial d'Ordenació i de Protecció de la Ruta dels Fars (PEOPRF)
Contractació menor
Consulta pública prèvia a l'elaboració de la Cartera de serveis socials i dels serveis a menors i famílies de Mallorca
Premi Mallorca de Fotografia Contemporània 2022
Fiança ordinària dels residus de construcció i de demolició per a obres majors
Cèdula d'habitabilitat
Liquidació periòdica de la taxa per a la prestació del servei d'ITV
JSP Page


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

23/05/2022 Publicació de l’oferta d’ocupació pública 2022

En el BOIB núm. 66, de 21 de maig de 2022, s’han publicat les ofertes d’ocupació pública de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de personal laboral de la Residència Miquel Mir, de personal laboral de la Residència Oms / Sant Miquel i dels centres de dia Can Clar i Son Bru per a l’any 2022, totes derivades del procés d’estabilització de l’ocupació temporal regulat en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, de personal de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.

Les podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Personal de la corporació.

Veure històric