Procediments i tràmits

/ca/web

seu

Tràmits destacats

Nom procediment
Ajudes econòmiques individuals a persones majors
Ajut per a dones víctimes de violència de gènere
Programa de primera acollida a persones en situació d'exclusió social
Cooperació tècnica del Consell de Mallorca per a la redacció de projectes i la direcció tècnica d'obres municipals
Reserves a la xarxa de refugis del Consell Insular de Mallorca
Servei d'acompanyament a la inclusió social (SAIS)
Títol de família monoparental
Títol de família nombrosa
Accés a la informació pública del Consell Insular de Mallorca
Peticions, suggeriments i queixes al Consell Insular de Mallorca
Fiança ordinària dels residus de construcció i de demolició per a obres majors
Cèdula d'habitabilitat
JSP Page


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

09/08/2023 Adaptació de l’execució del pressupost

S’ha incorporat en la Seu Electrònica la Resolució per la qual s’adapta l’execució pressupostària del Consell de Mallorca al Decret d’organització de 13 de juliol de 2023.
El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca >Informació pressupostària.

Veure històric