Procediments i tràmits

/web

seu

Tràmits destacats

Nom procediment
Convocatòria d'ajudes econòmiques per a entitats que proveixen d'aliments i productes d'higiene a les entitats socials i administracions locals
Consulta pública prèvia a l'elaboració de la Cartera de serveis socials i dels serveis a menors i famílies de Mallorca 2024-2027
Ajut per a dones víctimes de violència de gènere
Programa de primera acollida a persones en situació d'exclusió social
Servei d'acompanyament a la inclusió social (SAIS)
Cooperació tècnica del Consell de Mallorca per a la redacció de projectes i la direcció tècnica d'obres municipals
Catàleg d'activitats culturals del Consell Insular de Mallorca (CACIM)
Títol de família monoparental
Títol de família nombrosa
Peticions, suggeriments i queixes al Consell Insular de Mallorca
Fiança ordinària dels residus de construcció i de demolició per a obres majors
Cèdula d'habitabilitat
JSP Page


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

01/08/2023 Novetats en matèria de normativa

Hem incorporat la informació relativa a l'aprovació del Decret pel qual s'estableixen les competències dels departaments del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 106, de 29 de juliol de 2023).
Es pot consultar en l'apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > I. Organització > Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual s'estableixen les competències dels departaments del Consell Insular de Mallorca

Veure històric