Procediments i tràmits

/web

seu

Tràmits destacats

Nom procediment
Aprovació de la modificació puntual del reglament d'explotació del servei de gestió dels residus sòlids urbans de Mallorca
Subvencions al fons del Catàleg d'Activitats Culturals del Consell Insular de Mallorca (CACIM) 2023/2024. BDNS 716475
Ajut per a dones víctimes de violència de gènere
Programa de primera acollida a persones en situació d'exclusió social
Servei d'acompanyament a la inclusió social (SAIS)
Cooperació tècnica del Consell de Mallorca per a la redacció de projectes i la direcció tècnica d'obres municipals
Reserves a la xarxa de refugis del Consell Insular de Mallorca
Títol de família nombrosa
Títol de família monoparental
Peticions, suggeriments i queixes al Consell Insular de Mallorca
Fiança ordinària dels residus de construcció i de demolició per a obres majors
Cèdula d'habitabilitat
JSP Page


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

01/08/2023 Novetats en matèria de normativa

Hem incorporat la informació relativa a l'aprovació del Decret pel qual s'estableixen les competències dels departaments del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 106, de 29 de juliol de 2023).
Es pot consultar en l'apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > I. Organització > Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual s'estableixen les competències dels departaments del Consell Insular de Mallorca

Veure històric