Procediments i tràmits

/web

seu

Tràmits destacats

Nom procediment
Tercera convocatòria d'ajuts per a projectes empresarials singulars liderats per dones que contribueixen a transformar el model econòmic i social de Mallorca
Subvencions al fons del Catàleg d'Activitats Culturals del Consell Insular de Mallorca (CACIM) 2022/2023. BDNS 647381
Ajuts per a sales d'exhibició cultural privades
Tràmit d'informació pública Pla d'Usos i Gestió del Centre d'Informació i Educació Ambiental (CIEA)
Ajudes econòmiques individuals per a la gent gran
IX Edició dels Premis de l'Artesania de Mallorca
Tràmit d'informació pública de l'aprovació inicial del Pla Especial d'Ordenació i de Protecció de la Ruta dels Fars (PEOPRF)
Ajudes individuals per a persones amb discapacitat
Cèdula d'habitabilitat
Fiança ordinària dels residus de construcció i de demolició per a obres majors
Reserves a la xarxa de refugis del Consell Insular de Mallorca
Carta d'artesà
JSP Page


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

01/01/2022 Assumpció de competències en matèria d’ordenació turística

El Consell de Mallorca, des de dia 1 de gener de 2022, exerceix les competències en matèria d’ordenació turística que fins ara ha estat competència de l’Administració de la Comunitat Autònoma, tot d’acord amb el Decret de traspassos.
Els continguts de la Seu electrònica s’han adaptat a aquest traspàs (competències, organització, normativa pròpia, etc.). 
Igualment podeu accedir a tota la informació relativa als procediments i tràmits, clicant aquí. Els tràmits estan disponibles per a què els faceu de manera telemàtica si sou subjectes obligats o si hi estau interessats.
 

Veure històric