NOTICIES. HISTORIAL

Novetats en matèria d’organització. IMAS

23/05/2019

El BOIB núm. 67, de dia 18 de maig, publica l’aprovació definitiva del Estatuts de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS).
Hem adaptat la informació corresponent. Ho podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Organització > IMAS

Novetats en matèria d’organització. Organigrama

21/05/2019

Hem publicat una actualització de l’Organigrama del Consell Insular de Mallorca. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Organització > Organigrama
El BOIB núm. 68, de dia 21 de maig, publica una modificació del Decret d’Organització. Hem adaptat l’apartat corresponent a l’organització del Consell. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca >Organització > Els departaments

Novetats en matèria de normativa

25/04/2019

El BOIB núm. 40, de 28 de març de 2019 publica l’acord del Ple de dia 18 de desembre de 2018 pel qual s’aprova el Reglament de la Biblioteca de Cultura Artesana, i que ha entrat en vigor dia 23 d’abril de 2019. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > VI. Cultura

Novetats en matèria de normativa

15/04/2019

El BOIB núm. 41, de 30 de març de 2019 publica la modificació dels Estatuts de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca. Podeu consultar els Estatuts a l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > XVIII. Organismes Autònoms > Estatuts de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca.

Modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2019

15/04/2019

En el BOIB núm. 41, de 30 de març de 2019, es va publicar la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2019 (Departament d’Economia i Hisenda). El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2019 > Consell Insular de Mallorca