NOTICIES. HISTORIAL

Novetats en matèria d’organització. Nomenaments d’alts càrrecs

10/12/2018

Dia 10 de desembre de 2018 ha pres possessió el nou director insular de Seguretat Vial i Activitats Classificades, el Sr. Rafael Aulet Galmés.

Novetats en matèria d’organització. Nomenaments d’alts càrrecs

10/12/2018

Dia 10 de desembre de 2018 ha pres possessió la nova directora insular d’Atenció a la Dependència la Sra. Natalia Troya Isern.

Publicació de l'oferta d'ocupació pública 2018

04/12/2018

Hem publicat l'oferta d'ocupació pública del Consell Insular de Mallorca per a l'any 2018. El podeu consultar en l'apartat Consell de Mallorca > Personal de la Corporació.

Novetats en matèria de normativa

09/11/2018

El BOIB núm. 140, de 8 de novembre de 2018 publica l’acord del Ple de dia 14 de juny de 2018, pel qual crea el Consell Assessor de la Ruta de Pedra en Sec i aprova el seu Reglament d’organització i funcionament, que ha entrat en vigor dia 9 de novembre de 2018. Podeu consultar el Reglament en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > XI. Medi Ambient

Novetats en matèria d’organització. Òrgans

08/11/2018

Hem publicat una actualització de la Ponència Tècnica d’Artesania així com de la seva composició i s’ha suprimit la Comissió Insular d’Artesania. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Organització > Òrgans > Les Comissions Insulars > Ponència Tècnica d’Artesania