NOTICIES. HISTORIAL

Novetats en matèria de normativa

06/11/2018

El BOIB núm. 132, de 23 d’octubre de 2018 publica l’acord del Ple de dia 12 de juliol de 2018 pel qual s’aprova el Reglament d’organització i de funcionament del Consell Escolar de Mallorca i que ha entrat en vigor dia 24 d’octubre de 2018. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > XVII. Educació i Formació

Novetats en matèria d’organització. Nomenaments d’alts càrrecs

17/09/2018

Dia 17 de setembre de 2018 ha pres possessió el nou secretari tècnic del Departament de Modernització i Funció Pública, el Sr. Joan Gaspar Vallori Guayta.

Modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2018

20/08/2018

En el BOIB núm. 99, d’11 d’agost de 2018, es va publicar la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2018 (Departament de Participació Ciutadana i Presidència). El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca>Informació pressupostària > Pressupost 2018> Consell Insular de Mallorca

Novetats en matèria de normativa

16/08/2018

El BOIB núm. 89, de 19 de juliol de 2018 publica l’acord del Ple de dia 18 d’abril de 2018 pel qual s’aprova el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, i que ha entrat en vigor dia 8 d’agost de 2018. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca>Normativa pròpia>I. Organització>Reglament Orgànic del Consell de Mallorca

Modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2018

23/07/2018

En el BOIB núm. 90, de 21 de juliol de 2018, es va publicar la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2018 (Departament d’Economia i Hisenda). El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2018 > Consell Insular de Mallorca