NOTICIES. HISTORIAL

Aprovació del Pressupost del Consorci Museu Marítim de Mallorca

08/05/2018

En el BOIB núm. 49, de 21 d’abril de 2018, es publica l’aprovació definitiva del pressupost del Consorci Museu Marítim de Mallorca per a l’exercici 2018. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2018

Resolució de la consellera executiva de Modernització i Funció Pública

04/05/2018

En el BOIB número 53, d’1 de maig de 2018, es publica la Resolució de la consellera executiva de Modernització i Funció Pública per la qual es declara la Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca com la pròpia dels organismes autònoms que en depenen (en aquest cas de l’IEHM). La podeu consultar en l’apartat La Seu > Normativa aplicable.

Modificació del Pla estratègic de subvencions de l’IMAS per a l’any 2018

04/05/2018

En el BOIB núm. 51, de 26 d’abril, es va publicar la modificació del Pla estratègic de subvencions de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), per a l’any 2018. El podeu consultar en l'apartat Consell de Mallorca > Informació Pressupostària > Institut Mallorquí d'Afers Socials.

Novetats en matèria de normativa

12/04/2018

Hem incorporat la informació relativa a la modificació del Decret d’organització del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 43, de 7 d'abril de 2018). El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > I. Organització > Decret de la presidència pel qual es determina l’organització del CIM

Novetats en matèria d’organització. Nomenaments d’alts càrrecs

04/04/2018

Dia 04 d'abril de 2018 ha pres possessió el nou director insular d'Infraestructures i Mobilitat, el Sr. Juan Ricardo Cifre Díaz-Oyuelos.