NOTICIES. HISTORIAL

Novetats en matèria d’organització. Nomenaments d’alts càrrecs

17/07/2018

Dia 17 de juliol de 2018 ha pres possessió la nova secretària tècnica del Departament de Medi Ambient, la Sra. Verónica Arteta Arrúe.

Novetats en matèria d’organització. Nomenaments d’alts càrrecs

03/07/2018

Dia 02 de juliol de 2018 ha pres possessió la nova secretària tècnica del Departament d'Economia i Hisenda, la Sra. Maria del Carmen Iglesias Manjón.

Novetats en matèria d’organització. Nomenament

14/06/2018

Dia 14 de juny de 2018, ha pres possessió la consellera electa del Grup polític Més per Mallorca, la Sra. Marta Jordà Català.

Modificació de la Relació de Llocs de Treball del Consell Insular de Mallorca

01/06/2018

En el BOIB núm. 58, de 10 de maig de 2018, es va publicar la modificació de la Relació dels Llocs de Treball del Consell Insular de Mallorca, la qual entra en vigor dia 01/06/2018. La podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Personal de la corporació > Consell de Mallorca

Modificació de les Bases d’execució del Pressupost general del Consell de Mallorca per a l’exercici 2018

29/05/2018

En el BOIB núm. 64, de 24 de maig de 2018, es va publicar la modificació de les Bases d’execució del Pressupost general del Consell de Mallorca per a l’exercici 2018 (Base 51 punt 2.3). El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2018 > Consell Insular de Mallorca