NOTICIES. HISTORIAL

Novetats en matèria d’organització. Nomenaments d’alts càrrecs

15/03/2018

Dia 14 de març de 2018 ha pres possessió el nou secretari tècnic del Departament de Modernització i Funció Pública, el Sr. Joan Cifre Martínez.

Novetats en matèria d’organització. Nomenaments d’alts càrrecs

06/03/2018

Dia 26 de febrer de 2018, han pres possessió el nou director insular de Promoció Sociocultural, el Sr. Javier Ramos Bujosa i el director insular de Residus, el Sr. Joan Lladó Señán.

Novetats en matèria de normativa

14/02/2018

Hem incorporat la informació relativa a la modificació del Decret d’organització en el qual s’estableixen les atribucions noves del departament d’Economia i Hisenda (BOIB núm. 20, de 13 de febrer de 2018). El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > I. Organització

Novetats en matèria d’organització. Nomenament

08/02/2018

Dia 08 de febrer de 2018, ha pres possessió el conseller electe del Grup polític Més per Mallorca, el Sr. Pere Fuster Nadal.

Resolució de la consellera executiva de Modernització i Funció Pública

29/01/2018

En el BOIB número 12, de 25 de gener de 2018, es publica la Resolució de la consellera executiva de Modernització i Funció Pública per la qual es declara la Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca com la pròpia dels organismes autònoms que en depenen. El podeu consultar en l’apartat La Seu > Normativa aplicable.