NOTICIES. HISTORIAL

Resolució de la consellera executiva de Modernització i Funció Pública

29/01/2018

En el BOIB número 12, de 25 de gener de 2018, es publica la Resolució de la consellera executiva de Modernització i Funció Pública per la qual es declara la Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca com la pròpia dels organismes autònoms que en depenen. El podeu consultar en l’apartat La Seu > Normativa aplicable.

Publicació de l'oferta d'ocupació pública 2017

09/01/2018

Hem publicat l'oferta d'ocupació pública de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per a l'any 2017.
El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Personal de la Corporació.

Aprovació del Pressupost del Consell de Mallorca

28/12/2017

En el BOIB núm. 159, de 28 de desembre de 2017, es publica l’aprovació definitiva del Pressupost del Consell Insular de Mallorca per a l’exercici 2018. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2018.

Modificació de les Bases d'Execució del Pressupost del Consell de Mallorca

19/12/2017

En el BOIB núm. 153, de 16 de desembre de 2017, es va publicar la modificació de les Bases d'Execució del Pressupost del Consell Insular de Mallorca 2017.
El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > informació pressupostària > Pressupost 2017

Publicació de l'oferta d'ocupació pública 2017

18/12/2017

Hem publicat l'oferta d'ocupació pública del Consell Insular de Mallorca i de l'Agència de Defensa del Territori per a l'any 2017.
El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Personal de la Corporació.