NOTICIES. HISTORIAL

Noves mesures en matèria d'organització

08/07/2015

El president del Consell ha dictat els primers decrets en matèria d'organització relatius a la creació dels departaments, les direccions insulars i les secretaries tècniques en què s'ha d'estructurar el govern de la institució. Així mateix, s'han nomenat els consellers i les conselleres executives, que ahir, dia 7 de juliol, varen prendre possessió del càrrec. Aquestes mesures ja s'han incorporat a la Seu electrònica.

Sessió constitutiva del Consell Insular de Mallorca

04/07/2015

Dia 4 de juliol, s'ha constituït el Consell Insular de Mallorca i se n'ha elegit el president. A partir d'ara s'han d'adoptar les mesures que afecten l'organització de la institució. Feim feina per incorporar tota aquesta informació a la Seu electrònica.

Sessió constitutiva del Consell Insular de Mallorca

03/07/2015

Demà, dia 4 de juliol, és previst que es constitueixi el Consell Insular de Mallorca i s'elegeixi la persona que n'ha d'ocupar la Presidència. A partir d'aquesta data s'han d'adoptar les mesures que afecten l'organització de la institució. Feim feina per incorporar tota aquesta informació a la Seu electrònica.

Posada en funcionament de la Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca

04/06/2015

La presidenta del Consell Insular de Mallorca, dia 2 de juny de 2015, ha dictat el decret pel qual s'autoritza la posada en funcionament de la Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca.