NOTICIES. HISTORIAL

Horari d'atenció al públic de l'Oficina de cèdules d'habitabilitat

17/02/2021

A partir del 22 de febrer de 2021, l’horari d’atenció al públic de l’Oficina que s’encarrega de la tramitació i l'expedició de les cèdules d’habitabilitat per a les persones que no estau obligades a relacionar-vos electrònicament és el dilluns, dimecres i divendres, de 10.30 a 13.30 hores.

Novetats en matèria de normativa

01/02/2021

Hem incorporat la informació relativa a les modificacions del Decret d’organització del Consell de Mallorca i del Decret pel qual es creen les Direccions Insulars i les Secretaries Tècniques en què s’han d’estructurar els departaments (BOIB núm. 12, de 28 de gener de 2021). Ho podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > I. Organització

Pla estratègic de subvencions per a l’any 2021

26/01/2021

Hem publicat el Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca, de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i del Consorci Serra de Tramuntana, per a l’any 2021.
El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2021
 

Aprovació del Pressupost del Consell de Mallorca per a l’any 2021

30/12/2020

Hem publicat el Pressupost del Consell Insular de Mallorca per a l’exercici 2021.
El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2021

Publicació de l’oferta d’ocupació pública 2020

28/12/2020

En el BOIB núm. 213, de 24 de desembre de 2020, s’ha publicat l’oferta d’ocupació pública de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per a l’any 2020.
La podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Personal de la Corporació.