NOTICIES. HISTORIAL

Suspensió de terminis

16/03/2020

D’acord amb el Reial decret pel qual es declara l’estat d’alarma (BOE núm. 67, de 14 de març de 2020) s’informa de la suspensió dels terminis administratius per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic, el còmput dels quals es reprendrà en el moment en que perdi vigència l’esmentat Reial decret.

Modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2020

02/03/2020

En el BOIB núm. 26, de 29 de febrer de 2020, es va publicar la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2020 (Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Departament de Turisme i Esports i Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística). El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2020 > Consell Insular de Mallorca
 

Modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2020

18/02/2020

En el BOIB núm. 19, de 13 de febrer de 2020, es va publicar la modificacions del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2020 (Departament de Presidència i Fundació Mallorca Turisme). El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2020 > Consell Insular de Mallorca
 

Pla estratègic de subvencions per a l'any 2020

05/02/2020

En el BOIB núm. 14, de 1 de febrer, es va publicar el Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca, de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i del Consorci Serra de Tramuntana, per a l’any 2020. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2020 
 

Novetats en matèria de normativa

07/01/2020

Hem incorporat la informació relativa a les taxes que son d’aplicació a partir de dia 1 de gener de 2020 per a la prestació dels serveis d’inspecció tècnica de vehicles. 
El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > II. Contribucions especials, imposts, taxes, preus públics.