Perfil de contractant

En aquest apartat podeu fer el seguiment de totes les licitacions que tramita actualment el Consell de Mallorca i que s’han iniciat a partir de dia 9 de març de 2018. La informació relativa a la licitació, l’adjudicació i la formalització dels contractes (documentació, avisos, requeriments, terminis, etc.) s’hi incorpora així com es va generant.
  • Licitacions
  • Històric
  • Informació

Plataforma de Contractació del Sector Públic Contractes menors

Des de dia 9 de març de 2018, el Consell de Mallorca publica tota la informació relativa a la licitació de contractes que s’han iniciat a partir d’aquesta data a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, tret de la informació relativa als contractes menors.

Si voleu accedir a la informació de contractes iniciats abans de dia 9 de març, ho heu de fer a l’apartat Històric.

Esperi mentre comprovam la validesa de les dades...