Elaboració de disposicions generals

 • Administracions
 • Ciutadans
 • Empreses
 • Entitats
 • Activitats
 • Altres
 • Artesania
 • Carreteres i obres
 • Caça i pesca fluvial
 • Cooperació municipal
 • Cultura
 • Educació i formació
 • Esports
 • Investigació i innovació
 • Medi ambient
 • Participació ciutadana
 • Patrimoni històric
 • Residus
 • Seguretat i emergències
 • Serveis socials
 • Transport i mobilitat
 • Treball i ocupació
 • Turisme
 • Urbanisme i territori
 • Aprovació inicial del Pla especial d'ordenació i de protecció de la ruta d'Artà a Lluc

  Departament de Territori i Infraestructures

 • Pla Director Sectorial dels Residus no Perillosos a Mallorca

  Departament de Medi Ambient

 • Podeu consultar els serveis i tràmits que s'ofereixen a la pàgina de l'IMAS

  Departament de Benestar i Drets Socials

 • Reglament de cooperació local en matèria d'activitats en l'àmbit de Mallorca

  Departament de Territori i Infraestructures