Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Sol·licitud per participar en el procés de selecció de projectes expositius per a les sales d'exposició del Consell Insular de Mallorca per a l'any 2020
Inscripció al programa de l'esport escolar federat per poder participar en competicions organitzades per les federacions esportives
Ajudes per a entitats de suport als serveis socials d'atenció primària i a persones en situació d'exclusió social amb problemes de salut
Inscripció a la cursa de Lluc del 23 de novembre del VI circuit de curses infantils serra de Tramuntana
Inscripció a les activitats relacionades amb l'exposició temporal «100 anys de glamur», que es fan al Museu de Mallorca: visites guiades, taller familiar i conferència
Enquesta de necessitats formatives per a l'any 2020 per al personal al servei dels ajuntaments
Presentació d'al·legacions durant el tràmit d'informació pública del projecte de reforma de l'edifici ses Porqueres de Galatzó per usar-lo com a refugi de senderistes
Informació pública de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei d'inspecció tècnica de vehicles
Subvencions per a les competicions i per als esdeveniments esportius de l'any 2020
Inscripció a les visites guiades al Centre Cultural la Misericòrdia
Comissió de serveis per cobrir el lloc de director/directora de la residència Huialfàs
Comissió de serveis per cobrir el lloc de delegat/delegada de protecció de dades
JSP Page

16/10/2019 Pla estratègic de subvencions per a l'any 2019

En el BOIB núm. 138, de 10 d’octubre, es va publicar la modificació del Pla estratègic de subvencions, de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, per a l’any 2019. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2019 > Institut Mallorquí d’Afers Socials
 

veure-historic