Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Subvencions per a actuacions relatives al Pacte de Batles i Batlesses de Mallorca
Consulta pública prèvia a l'elaboració de la Instrucció tècnica prevista en la disposició addicional tercera del Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials de Mallorca (PECMa)
Inscripció als cursos i jornades del pla d'accions formatives per al personal dels municipis
Sol·licitud d'adhesió com a establiment amic de la Targeta Gent Gran
Sol·licitud de cooperació tècnica per a la redacció de projectes i la direcció tècnica d'obres
Inscripció als programes formatius del Servei Especialitzat d'Inserció Social i Laboral (SEISL)
Inscripció a les activitats de condicionament físic del Poliesportiu de Sant Ferran
Subvencions per a accions incloses en el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) o en el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES)
Inscripció als cursos sobre dispensació responsable de begudes alcohòliques
Subvencions en espècie d'ambulàncies per als esdeveniments i per a les competicions hípiques
Ajuts de minimis al fons de creació i producció d'arts plàstiques i visuals (segona convocatòria de 2019)
Fiança ordinària dels residus de construcció i de demolició per a obres majors
JSP Page

24-07-2019 Novetats en matèria d’organització

S’ha incorporat a la Seu Electrònica la informació corresponent a les mesures organitzatives adoptades pel Ple i per la Presidència. La podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Organització

Veure històric