INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DE L'AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

 • Organització
 • Organigrama

El Consell de Direcció

El Consell de Direcció és l'òrgan col·legiat de direcció i control de l'Agència.

Mercedes Garrido Rodríguez

Mauricio Rovira de Alós

Joan Rotger Seguí

Miquel Àngel Coll Canyelles

Maria Francesca Servera Pascual

Pere Fuster Nadal

Iván Sevillano Miguel

Antoni Amengual Perelló

Juana Cristina Fiol Fluixà

Rafael Aulet Galmés

Toni Salas Roca

  • Toni Salas Roca
  • Vocal amb vot del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca, en representació dels ajuntaments de Mallorca

Joan Sastre Coll

  • Joan Sastre Coll
  • Vocal amb vot del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca, en representació dels ajuntaments de Mallorca

Joan Francesc Canyelles Garau

  • Joan Francesc Canyelles Garau
  • Vocal amb vot del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca, en representació dels ajuntaments de Mallorca

Biel Ferrà Martorell

  • Biel Ferrà Martorell
  • Vocal amb vot del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca, en representació dels ajuntaments de Mallorca

Maria Antònia Mulet Vich

  • Maria Antònia Mulet Vich
  • Vocal amb vot del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca, en representació dels ajuntaments de Mallorca

Sebastià Sagreras Ballester

  • Sebastià Sagreras Ballester
  • Vocal amb vot del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca, en representació dels ajuntaments de Mallorca

Francisco Martorell Canals

  • Francisco Martorell Canals
  • Vocal amb vot del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca, en representació dels ajuntaments de Mallorca

Joan Carles Verd Cirer

  • Joan Carles Verd Cirer
  • Vocal sense vot del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca, en representació de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears

Joan Morey Pizà

Bartomeu Tugores Truyol

  • Bartomeu Tugores Truyol
  • Director Gerent de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca
   Vocal sense vot del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Carrer del General Riera, 113 07010 Palma
   Tel. 971 173 854
   Fax. 971 219 909
  • agencia@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 74.962,43 €

Suplents

Els grups han comunicat els consellers i conselleres que tenen la condició de membres suplents

Funcions

Correspon al Consell de Direcció l'exercici de les funcions de l'article 14 dels seus Estatuts.