INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DE L'AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

  • Organització
  • Organigrama

La Direcció Gerència

És l'òrgan que dirigeix i impulsa l'activitat de l'Agència.

Bartomeu Tugores Truyol

    • Bartomeu Tugores Truyol
    • Director gerent de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca

Funcions

Correspon a la Direcció Gerència, segons els Estatuts, exercir les funcions de l'article 19, així com les que li delegui la Presidència, d'acord amb l'article 16.3, i les que li delegui el Consell de Direcció de l'Agència, d'acord amb l'article 14.2.