Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Constitució de dues borses de la subescala, classe o categoria de tècnic/tècnica superior en disciplina urbanística de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca
Sol·licitud d'adhesió com a establiment amic de la Targeta Gent Gran
Sol·licitud de cooperació tècnica per a la redacció de projectes i la direcció tècnica d'obres municipals
Subvencions per fomentar, promocionar i divulgar la responsabilitat social corporativa
Inscripció als programes formatius del Servei Especialitzat d'Inserció Social i Laboral (SEISL)
Constitució de dues borses de la subescala, classe o categoria de tècnic/tècnica superior en Informàtica
Subvencions per a obres de competència municipal, per adquirir vehicles i immobles i per honoraris de redacció de projectes i direcció d'obres
Inscripció als cursets de natació d'estiu al Poliesportiu de Sant Ferran
Inscripció als cursos sobre dispensació responsable de begudes alcohòliques
Subvencions en espècie d'ambulàncies per als esdeveniments i per a les competicions hípiques
Comissió de serveis per cobrir el lloc de cap del Servei d'Administració Econòmica
Inspecció tècnica periòdica de vehicles
JSP Page

3-06-2019 Modificació de la Relació de Llocs de Treball del Consell Insular de Mallorca

En el BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019, es va publicar la modificació de la Relació dels Llocs de Treball del Consell Insular de Mallorca, la qual entra en vigor dia 01/06/2019. La podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Personal de la corporació > Consell de Mallorca

Veure històric