Procediments i tràmits

/en/web

seu

Tràmits destacats

Nom procediment
Tercera convocatòria d'ajuts per a projectes empresarials singulars liderats per dones que contribueixen a transformar el model econòmic i social de Mallorca
Subvencions al fons del Catàleg d'Activitats Culturals del Consell Insular de Mallorca (CACIM) 2022/2023. BDNS 647381
Ajuts per a sales d'exhibició cultural privades
Tràmit d'informació pública Pla d'Usos i Gestió del Centre d'Informació i Educació Ambiental (CIEA)
Ajudes econòmiques individuals per a la gent gran
IX Edició dels Premis de l'Artesania de Mallorca
Tràmit d'informació pública de l'aprovació inicial del Pla Especial d'Ordenació i de Protecció de la Ruta dels Fars (PEOPRF)
Ajudes individuals per a persones amb discapacitat
Cèdula d'habitabilitat
Fiança ordinària dels residus de construcció i de demolició per a obres majors
Reserves a la xarxa de refugis del Consell Insular de Mallorca
Carta d'artesà
JSP Page


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

23/05/2022 Publicació de l’oferta d’ocupació pública 2022

En el BOIB núm. 66, de 21 de maig de 2022, s’ha publicat l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i les acumulades de 2017 i de 2019.
Les podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Personal de la corporació.

veure-historic