NOTICIES. HISTORIAL

14-01-2019 Publicació del catàleg de funcions dels llocs de treball de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

14/01/2019

Hem publicat el catàleg de funcions dels llocs de treball de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Personal de la Corporació.

10-01-2019 Publicació del catàleg de funcions dels llocs de treball del Consell Insular de Mallorca

10/01/2019

Hem publicat el catàleg de funcions dels llocs de treball del Consell Insular de Mallorca. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Personal de la Corporació.

2-01-2019 Publicació de l’oferta d’ocupació pública 2018

2/01/2019

Hem publicat l’oferta d’ocupació pública de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per a l'any 2018. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Personal de la corporació.

2-01-2019 Calendari de dies inhàbils de 2019

2/01/2019

Hem incorporat la informació relativa al calendari de dies inhàbils per a l’any 2019 per al còmput de terminis administratius. El podeu consultar en l’apartat Utilitats > Calendari de dies inhàbils.

28-12-2018 Aprovació del Pressupost del Consell de Mallorca per a l'any 2019

28/12/2018

En el BOIB núm. 160, de 22 de novembre de 2018, es publica l’aprovació definitiva del Pressupost del Consell Insular de Mallorca per a l’exercici 2019. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació Pressupostària > Pressupost 2019.