NOTICIES. HISTORIAL

14-02-2019 Pla estratègic de subvencions per a l’any 2019

14/02/2019

En el BOIB núm. 19, de 12 de febrer, es va publicar el Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca, de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i del Consorci Serra de Tramuntana, per a l’any 2019. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2019

14-02-2019 Novetats en matèria de normativa

14/02/2019

Hem incorporat la informació relativa a les taxes que son d’aplicació a partir de dia 1 de gener de 2019 per a la prestació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvament del Servei de Bombers del Consell de Mallorca. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > II. Contribucions especials, imposts, taxes, preus públics.

7-02-2019 Assumpció de competències noves

7/02/2019

El Consell Insular de Mallorca assumeix amb efectes des de l’1 de gener de 2019 les competències en relació al Museu de Mallorca. Ho podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Organització > Competències

14-01-2019 Publicació del catàleg de funcions dels llocs de treball de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

14/01/2019

Hem publicat el catàleg de funcions dels llocs de treball de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Personal de la Corporació.

10-01-2019 Publicació del catàleg de funcions dels llocs de treball del Consell Insular de Mallorca

10/01/2019

Hem publicat el catàleg de funcions dels llocs de treball del Consell Insular de Mallorca. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Personal de la Corporació.