Informació Pressupostària

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió extraordinària celebrada el 13 de febrer de 2014, ha aprovat el pressupost propi de la corporació i el dels organismes autònoms: Institut Mallorquí d’Afers Socials, Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, per a l’exercici de 2014.

Pressupost 2014

Consell Insular de Mallorca

 • Organigrama
 • Departament de Presidència
 • Departament d’Hisenda i Funció Pública
 • Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports
 • Departament de Benestar Social
 • Departament de Medi Ambient
 • Departament d'Urbanisme i Territori
 • Departament de Cooperació Local
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Memòria
 • Pla Estratègic de Subvencions

Institut Mallorquí d’Afers Socials

 • Organigrama
 • Gerència
 • Gent Gran
 • Menors
 • Inclusió Social
 • Persones amb discapacitat
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Memòria
 • Pla Estratègic de Subvencions

Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Memòria

Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Memòria

Pressuposts d'altres anys

PRESSUPOST 2019

PRESSUPOST 2018

PRESSUPOST 2017

PRESSUPOST 2016

PRESSUPOST 2015