Inscripció a registres i comunicacions administratives

 • Administracions
 • Ciutadans
 • Empreses
 • Entitats
 • Activitats
 • Altres
 • Artesania
 • Carreteres i obres
 • Caça i pesca fluvial
 • Cooperació municipal
 • Cultura
 • Educació i formació
 • Esports
 • Investigació i innovació
 • Medi ambient
 • Participació ciutadana
 • Patrimoni històric
 • Residus
 • Seguretat i emergències
 • Serveis socials
 • Transport i mobilitat
 • Treball i ocupació
 • Turisme
 • Urbanisme i territori
 • Consulta al Registre d'artesans de les Illes Balears

  Departament d'Economia i Hisenda

 • Inscripció a la base de dades d'activitats de promoció de la lectura de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca

  Departament de Cultura, Patrimoni i Esports

 • Inscripció al Registre d'Entitats de Participació Ciutadana

  Departament de Participació Ciutadana i Presidència

 • Podeu consultar els serveis i tràmits que s'ofereixen a la pàgina de l'IMAS

  Departament de Benestar i Drets Socials

 • Reconeixement i registre de museu i/o col·lecció museogràfica

  Departament de Cultura, Patrimoni i Esports