Procediments i tràmitsCercador

TRÀMITS DESTACATS

Inscripció a la I Jornada d'Alimentació Conscient del Pla d'Assessorament de l'Observatori Esportiu de Mallorca
XI Congrés Internacional de Molinologia
Aprovació del Reglament de creació i regulació de la Targeta Gent Gran
Inscripció a les Jornades Municipis i Educació del Consell Escolar de Mallorca
Informació pública prèvia a la modificació del Reglament de cooperació municipal
Informació pública prèvia a la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic pel control de qualitat de les obres públiques a les carreteres de Mallorca
Subvencions per desenvolupar l'activitat esportiva dels clubs esportius de Mallorca
Subvencions en espècie d'ambulàncies i de trofeus per als esdeveniments esportius
Inscripció a les Jornades d'Aventura Familiars
Proposta de candidatures a les medalles d'honor i distincions del Consell de Mallorca
Declaració de bé d'interès cultural
Dipòsit legal
JSP Page

14-02-2018 Novetats en matèria de normativa

Hem incorporat la informació relativa a la modificació del Decret d’organització en el qual s’estableixen les atribucions noves del departament d’Economia i Hisenda (BOIB núm. 20, de 13 de febrer de 2018). El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > I. Organització

Veure històric