Procediments i tràmitsCercador

TRÀMITS DESTACATS

Subvencions per donar suport a esdeveniments que fomentin la promoció sociocultural
Subvencions per a esdeveniments de gran repercussió turística i de promoció de l'economia local
Premis Mallorca de Creació Literària
VI Premis d'Artesania de Mallorca
Valoració per a ingrés residencial de gent gran
Títol de família nombrosa
Llicències de caça i de pesca fluvial
Reserva a la xarxa de refugis del Consell Insular de Mallorca
Autorització d'activitats no permanents
Fiança ordinària dels residus de construcció i de demolició per a obres majors
JSP Page

24-05-2017 Modificació de les Bases d'Execució del Consell Insular de Mallorca

Hem actualitzat la informació relativa a les Bases d'Execució del Pressupost del Consell Insular de Mallorca 2017. El podeu consultar en l'apartat Consell de Mallorca > Informació Pressupostària.

Veure històric