Procediments i tràmitsCercador

TRÀMITS DESTACATS

Subvencions per promoure la igualtat
Premis per al disseny del logotip del Consell Escolar de Mallorca
Curs «Tècnica vocal i millora de la fonètica i la dicció en català»
Programa «Suma't»
Aportacions econòmiques als ajuntaments de 8.000 a 12.000 habitants per instal·lar i/o adequar hidrants per a emergències
Catàleg d'Activitats Culturals del Consell Insular de Mallorca (CACIM)
Llicències de caça i de pesca fluvial
Carta d'artesà
Reserva a la xarxa de refugis del Consell Insular de Mallorca
Títol de família nombrosa
JSP Page

24-05-2017 Modificació de les Bases d'Execució del Consell Insular de Mallorca

Hem actualitzat la informació relativa a les Bases d'Execució del Pressupost del Consell Insular de Mallorca 2017. El podeu consultar en l'apartat Consell de Mallorca > Informació Pressupostària.

Veure històric