Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Comissió de serveis per cobrir el lloc de coordinador/coordinadora de suport administratiu de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca
Llistes definitives i data del primer examen de l'oferta pública extraordinària de places de personal tècnic sanitari ATS/DUI de l'IMAS
Llistes definitives i data del primer examen de l'oferta pública extraordinària de places d'educador/a social de l'IMAS
Llistes definitives i data del primer examen de l'oferta pública extraordinària de places de treballador/a social de l'IMAS
Inscripció als cursos i jornades del pla d'accions formatives per al personal dels municipis
Sol·licitud d'adhesió com a establiment amic de la Targeta Gent Gran
Sol·licitud de cooperació tècnica per a la redacció de projectes i la direcció tècnica d'obres
Inscripció als programes formatius del Servei Especialitzat d'Inserció Social i Laboral (SEISL)
Subvencions 2018-2019 per a obres de competència municipal i per adquirir vehicles i immobles
Inscripció als cursets de natació d'estiu al Poliesportiu de Sant Ferran
Inscripció als cursos sobre dispensació responsable de begudes alcohòliques
Subvencions en espècie d'ambulàncies per als esdeveniments i per a les competicions hípiques
JSP Page

26-06-2019 Modificació de les Bases d'Execució del Pressupost del Consell de Mallorca

En el BOIB núm. 82, de 20 de juny de 2019, es va publicar la modificació de les Bases d'Execució del Pressupost del Consell Insular de Mallorca 2019. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > informació pressupostària > > Pressupost 2019

Veure històric