Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Ajudes per a inversions en els serveis i/o centres de protecció de menors i d'inclusió social
Ajuts de minimis per fomentar l'ús de la llengua catalana a empreses i a entitats sense ànim de lucre
Informació pública després de l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança general de subvencions
Ajuts per fer intervencions arqueològiques i/o paleontològiques
Inscripció al curs en línia de gestió esportiva
Ajudes per al suport dels serveis socials d'atenció primària i el suport de persones en situació d'exclusió social amb problemes de salut
Inscripció als cursets de natació d'estiu del Poliesportiu de Sant Ferran
Activitats físiques i esportives del programa «Activitats d'estiu» per a ajuntaments i entitats
Subvencions per fomentar, promocionar i divulgar la responsabilitat social corporativa
Primer concert social del servei d'atenció integral i de promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat auditiva
Inscripció als cursos de tècnica vocal i redacció en català per als professionals dels mitjans de comunicació
Subvencions per a obres de competència municipal i per adquirir vehicles i immobles
JSP Page

3-07-2018 Novetats en matèria d’organització. Nomenaments d’alts càrrecs

Dia 02 de juliol de 2018 ha pres possessió la nova secretària tècnica del Departament d'Economia i Hisenda, la Sra. Maria del Carmen Iglesias Manjón.

Veure històric