Procediments i tràmitsCercador

TRÀMITS DESTACATS

Subvencions en espècie d'ambulàncies i de trofeus per als esdeveniments esportius
XI Congrés Internacional de Molinologia
Aprovació del Reglament de creació i regulació de la Targeta Gent Gran
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Reglament de desplegament de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears
Pla especial d'ajudes per a l'estalvi i l'eficiència energètica i per a l'adquisició de vehicles 100% elèctrics
Ajuts al fons de cooperació cultural universitària
Ajuts de minimis al fons de creació i producció d'arts plàstiques i visuals
Subvencions al fons d'activitats culturals de les entitats de l'Administració local
Subvencions per a les activitats culturals de les entitats associatives o organitzatives
Subvencions per a equipaments culturals i per a les festes declarades d'interès cultural
Ajuts de minimis al fons d'activitats musicals
Ajuts de minimis per als projectes cinematogràfics i audiovisuals
JSP Page

28-12-2017 Aprovació del Pressupost del Consell de Mallorca

En el BOIB núm. 159, de 28 de desembre de 2017, es publica l’aprovació definitiva del Pressupost del Consell Insular de Mallorca per a l’exercici 2018. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2018.

Veure històric