Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Ajuts per al desenvolupament de l'activitat esportiva a Mallorca
Inscripció a la jornada de 8 de març: «Essencials i imprescindibles, projectes d'emprenedoria transformadors liderats per dones»
Inscripció al curs «Construint pobles feministes: estratègies per repensar l'acció municipal»
Ajuts de minimis al fons d'activitats musicals
Subvencions per desenvolupar activitats culturals d'administració local o dels organismes autònoms que en depenen
Ajuts de minimis per a les arts escèniques
Ajuts de minimis per donar suport a l'organització de festivals, mostres o cicles de cinema
Subvencions a les entitats locals per donar suport a la joventut
Subvencions fons municipal d'inversions per a equipaments culturals i festes d'interès cultural
Ajuts per dur a terme projectes de participació ciutadana i d'acció voluntària
Subvencions per fomentar la compra al petit comerç de Mallorca
Ajuts per al foment de l'ús de la llengua catalana a les entitats sense ànim de lucre
JSP Page

01/02/2021 Novetats en matèria de normativa

Hem incorporat la informació relativa a les modificacions del Decret d’organització del Consell de Mallorca i del Decret pel qual es creen les Direccions Insulars i les Secretaries Tècniques en què s’han d’estructurar els departaments (BOIB núm. 12, de 28 de gener de 2021). Ho podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > I. Organització

Veure històric


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca


 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca