Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Informació píublica després de l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei d'inspecció tècnica de vehicles
Inscripció a les estades esportives en família a la Colònia de Sant Pere el 14 i 15 de març
III Workshop Internacional «Prehistòria i protohistòria de les illes del Mediterrani occidental» al Museu de Mallorca del 28 de febrer
Ajuts de cooperació cultural universitària
Consulta pública prèvia a l'aprovació del Pla Director Insular d'Esports
Inscripció a la jornada «Sostenibilitat a l'esport» del 4 de març del Pla d'Assessorament de l'Observatori Esportiu de Mallorca
Ajuts de minimis per a activitats musicals
Subvencions per a equipaments culturals i per a les festes declarades d'interès cultural
Proveïment del lloc de cap de servei de la Secretaria Tècnica del Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient
Comissió de serveis per cobrir el lloc de cap del Departament de Recursos Humans de la Direcció Insular de Funció Pública
Comissió de serveis per cobrir el lloc de feina de cap del Servei de Coordinació de la Direcció Insular de Funció Pública
Comissió de serveis per cobrir el lloc de cap del Servei de Turisme
JSP Page

05/02/2020 Pla estratègic de subvencions per a l'any 2020

En el BOIB núm. 14, de 1 de febrer, es va publicar el Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca, de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i del Consorci Serra de Tramuntana, per a l’any 2020. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2020 
 

Veure històric