Procediments i tràmits

/web

seu

Tràmits destacats

Nom procediment
Convocatòria de subvencions per a esdeveniments i projectes de promoció de l'economia local, el petit comerç i el producte de Mallorca 2022
Consulta pública prèvia a l'Aprovació de l'Ordenança Reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei públic dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d´ús de l'illa de Mallorca
Tràmit d'informació pública Pla d'Usos i Gestió del Centre d'Informació i Educació Ambiental (CIEA)
IX Edició dels Premis de l'Artesania de Mallorca
Ajudes econòmiques de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials a entitats que desenvolupen programes de voluntariat per a la Gent Gran
Tràmit d'informació pública de l'aprovació inicial del Pla Especial d'Ordenació i de Protecció de la Ruta dels Fars (PEOPRF)
Contractació menor
Consulta pública prèvia a l'elaboració de la Cartera de serveis socials i dels serveis a menors i famílies de Mallorca
Fiança ordinària dels residus de construcció i de demolició per a obres majors
Cèdula d'habitabilitat
Liquidació periòdica de la taxa per a la prestació del servei d'ITV
Peticions, suggeriments i queixes al Consell Insular de Mallorca
JSP Page


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

23/05/2022 Publicació de l’oferta d’ocupació pública 2022

En el BOIB núm. 66, de 21 de maig de 2022, s’ha publicat l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i les acumulades de 2017 i de 2019.
Les podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Personal de la corporació.

Veure històric