Procediments i tràmits

/web

seu

Tràmits destacats

Nom procediment
Concertació del servei d'acolliment residencial especial per a menors estrangers
Concertació del servei d'acolliment residencial especial per a la recepció i valoració diagnòstica per a persones menors d'edat migrants
Proves avaluadores per obtenir l'acreditació de personal d'admissió i de control d'ambient intern en activitats recreatives i espectacles públics
Informació pública de l'aprovació inicial de la Modificació tercera del Pla Territorial Insular de Mallorca
Subvencions a les entitats locals per donar suport a la joventut
Segona convocatòria d'ajuts a projectes empresarials singulars liderats per dones que contribueixen a transformar el model econòmic i social de Mallorca
Ajut econòmic d'urgència social per a les persones que han deixat de ser perceptores de la renda mínima d'inserció
Selecció de personal interí, pel procediment extraordinari i d'emergència, per cobrir serveis essencials de l'IMAS
Títol de família nombrosa
Títol de família monoparental
Cèdula d'habitabilitat
Peticions, suggeriments i queixes al Consell Insular de Mallorca
JSP Page


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

30/12/2021 Assumpció de competències en matèria d’ordenació turística

El Consell de Mallorca, des de dia 1 de gener de 2022, exercirà les competències en matèria d’ordenació turística que fins ara ha estat competència de l’Administració de la Comunitat Autònoma, tot d’acord amb el Decret de traspassos.
Podeu accedir a tota la informació relativa als procediments i tràmits, clicant aquí. Els tràmits es podran fer a partir de la data indicada. 

Veure històric