Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Ajuts per a esdeveniments i projectes de promoció de l'economia local, el petit comerç i el producte de Mallorca
Ajudes per a la recuperació d'espais arqueològics i paleontològics
Ajut econòmic d'urgència social per a les persones que han deixat de ser perceptores de la renda mínima d'inserció
Ajuts a projectes empresarials singulars que contribueixen a transformar el model econòmic i social liderats per dones
Selecció de personal interí, pel procediment extraordinari i d'emergència, per cobrir serveis essencials de l'IMAS
Subvencions per a activitats culturals de les entitats sense ànim de lucre de Mallorca
Subvencions per al desenvolupament de festivals, fires, mostres o certàmens d'arts escèniques de caràcter professional per part de les associacions
Subvencions per a associacions per al desenvolupament de festivals de música a Mallorca
Informació pública relativa al Reglament d'organització i funcionament del Consell Esportiu de Mallorca (COESMA)
Informació pública relativa a la Modificació del Reglament de funcionament i ús del Poliesportiu de Sant Ferran
Ajudes als municipis per la implementació de serveis especialitzats de suport psicosocial i per situacions d'atenció prioritària per a l'any 2020-2021.
Cèdula d'habitabilitat
JSP Page

17/02/2021 Horari d'atenció al públic de l'Oficina de cèdules d'habitabilitat

A partir del 22 de febrer de 2021, l’horari d’atenció al públic de l’Oficina que s’encarrega de la tramitació i l'expedició de les cèdules d’habitabilitat per a les persones que no estau obligades a relacionar-vos electrònicament és el dilluns, dimecres i divendres, de 10.30 a 13.30 hores.

Veure històric


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca


 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca