Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Inscripció a la jornada «Escola en llengua catalana amb projecte plurilingüe» que organitza el Consell Escolar de Mallorca el 19 d'octubre
Presentació de candidatures als Premis del Consell de Mallorca a la Innovació Social
Inscripcions a la visita guiada pels camins de pedra en sec de la vall de Sóller del 19 d'octubre
Subvencions 2019-2020 al fons del Catàleg d'Activitats Culturals del Consell Insular de Mallorca (CACIM)
Segona convocatòria de la comissió de serveis per cobrir el lloc de cap de servei de la Secretaria Tècnica del Departament d'Hisenda i Funció Pública
Inscripció als cursos i jornades del pla d'accions formatives per al personal dels municipis
Inscripció a les lligues escolars i a les diades esportives del programa «Jocs esportius escolars»
Sol·licitud per impartir formació LGTBI al personal dels ajuntaments
Subvencions per a accions incloses en el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) o en el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES)
Inscripció als cursos sobre dispensació responsable de begudes alcohòliques
Inscripció al recorregut «Dia Internacional del Paisatge. El paisatge de l'aigua» pels torrents de Palma del 20 d'octubre
Sol·licitud de les activitats formatives del programa «Genèrica, escola per la igualtat» per a ajuntaments
JSP Page

20/09/2019 Modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2019

En el BOIB núm. 126, de 14 de setembre de 2019, es va publicar les modificacions del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2019 (Fundació Mallorca Turisme). El podeu consultar en l'apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2019 > Consell Insular de Mallorca

Veure històric