Procediments i tràmits

/web

seu

Tràmits destacats

Nom procediment
Concertació del servei d'acolliment residencial especial per a menors estrangers
Concertació del servei d'acolliment residencial especial per a la recepció i valoració diagnòstica per a persones menors d'edat migrants
Proves avaluadores per obtenir l'acreditació de personal d'admissió i de control d'ambient intern en activitats recreatives i espectacles públics
Informació pública de l'aprovació inicial de la Modificació tercera del Pla Territorial Insular de Mallorca
Subvencions a les entitats locals per donar suport a la joventut
Segona convocatòria d'ajuts a projectes empresarials singulars liderats per dones que contribueixen a transformar el model econòmic i social de Mallorca
Ajut econòmic d'urgència social per a les persones que han deixat de ser perceptores de la renda mínima d'inserció
Selecció de personal interí, pel procediment extraordinari i d'emergència, per cobrir serveis essencials de l'IMAS
Títol de família nombrosa
Títol de família monoparental
Cèdula d'habitabilitat
Peticions, suggeriments i queixes al Consell Insular de Mallorca
JSP Page


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

28/12/2021 Aprovació del Pressupost del Consell de Mallorca per a l’any 2022

Hem publicat el Pressupost del Consell Insular de Mallorca per a l’exercici 2022.
El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2022
 

Veure històric