Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Ajuts econòmics per sufragar despeses derivades de la inscripció de menors i joves a activitats esportives i de lleure d'estiu
Subvencions per a l'edició de llibres, fonogrames i audiovisuals adreçades a entitats sense ànim de lucre
Constitució d'una borsa de la subescala, classe o categoria de tècnic/tècnica superior d'agent d'ocupació i desenvolupament local
Cobertura del lloc de feina de director/directora gerent de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
Subvencions 2020-2021 per a obres de competència municipal i per adquirir vehicles i immobles i sufragar honoraris de projectes i direcció d'obres
Subvencions per donar suport al sector cultural de Mallorca pels perjudicis provocats pels efectes de la pandèmia de la COVID-19
Subvencions per a persones autònomes i empreses per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic de la COVID-19
Premis Mallorca de Creació Literària
Tràmit d'informació pública amb relació al Reglament intern de funcionament del Consell de Persones Majors de l'Illa de Mallorca
Tràmit d'informació pública amb relació a la modificació del Reglament de funcionament i ús del recinte Poliesportiu de Sant Ferran
Tràmit d'informació pública amb relació al Pla Insular d'Esports de Mallorca 2020-2023
Selecció de personal interí, pel procediment extraordinari i d'emergència, per cobrir serveis essencials de l'IMAS
JSP Page

29/05/2020 Novetats en matèria de normativa i d’organització

Hem incorporat la informació relativa a la modificació del Decret d’organització que modifica parcialment les atribucions dels departaments de Presidència i d’Hisenda i Funció Pública (BOIB núm. 95, de 28 de maig de 2020). El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > I. Organització > Decret de la presidència pel qual es determina l’organització del CIM

Veure històric