Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Constitució de dues borses de la subescala, classe o categoria de tècnic/tècnica superior en disciplina urbanística de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca
Sol·licitud d'adhesió com a establiment amic de la Targeta Gent Gran
Sol·licitud de cooperació tècnica per a la redacció de projectes i la direcció tècnica d'obres municipals
Subvencions per fomentar, promocionar i divulgar la responsabilitat social corporativa
Inscripció als programes formatius del Servei Especialitzat d'Inserció Social i Laboral (SEISL)
Constitució de dues borses de la subescala, classe o categoria de tècnic/tècnica superior en Informàtica
Subvencions per a obres de competència municipal, per adquirir vehicles i immobles i per honoraris de redacció de projectes i direcció d'obres
Inscripció als cursets de natació d'estiu al Poliesportiu de Sant Ferran
Inscripció als cursos sobre dispensació responsable de begudes alcohòliques
Subvencions en espècie d'ambulàncies per als esdeveniments i per a les competicions hípiques
Comissió de serveis per cobrir el lloc de cap del Servei d'Administració Econòmica
Inspecció tècnica periòdica de vehicles
JSP Page

23-05-2019 Novetats en matèria d’organització. IMAS

El BOIB núm. 67, de dia 18 de maig, publica l’aprovació definitiva del Estatuts de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS).
Hem adaptat la informació corresponent. Ho podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Organització > IMAS

Veure històric