NOTICIES. HISTORIAL

Informació sobre els processos d’estabilització

14/11/2022

En l’apartat destacat de la Seu Electrònica, podeu consultar tota la informació relativa a les diferents convocatòries fetes en el marc del procés d’estabilització que du a terme el Consell de Mallorca (CIM i ADT) i l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.
Al seu moment, s’hi incorporarà també la informació sobre els processos relatius a les convocatòries de les entitats locals que han subscrit el conveni d’encàrrec de gestió corresponent.
 

Nou Perfil de Contractant

04/07/2022

El Consell de Mallorca ha dissenyat de bell nou l’apartat de la Seu Electrònica «Perfil de Contractant», com a espai que recopila tota la informació en matèria de contractació del Consell i dels organismes autònoms que en depenen.
A través d’aquest espai podeu, entre d’altres coses:

- Accedir als models de documents necessaris per presentar ofertes de contractes menors. 
- Consultar les ofertes de contractes menors que es publiquen en el tauler d’anuncis de cada entitat.
- Accedir a les licitacions dels òrgans de contractació del Consell i dels organismes autònoms que es publiquen a la Plataforma de Contractes del Sector Públic.

El podeu consultar en l’apartat Tramits i serveis > Perfil de Contractant.
 

Publicació de l’oferta d’ocupació pública 2022

23/05/2022

En el BOIB núm. 66, de 21 de maig de 2022, s’ha publicat l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i les acumulades de 2017 i de 2019.
Les podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Personal de la corporació.

Publicació de l’oferta d’ocupació pública 2022

23/05/2022

En el BOIB núm. 66, de 21 de maig de 2022, s’han publicat les ofertes d’ocupació pública de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de personal laboral de la Residència Miquel Mir, de personal laboral de la Residència Oms / Sant Miquel i dels centres de dia Can Clar i Son Bru per a l’any 2022, totes derivades del procés d’estabilització de l’ocupació temporal regulat en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, de personal de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.

Les podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Personal de la corporació.

Novetats en matèria normativa

18/05/2022

En el BOIB núm. 58, de 3 de maig de 2022 s’ha publicat l’acord d’aprovació del Pla de Mesures Antifrau per a la Gestió dels Fons Next Generation UE.
El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > Organització > Pla de Mesures Antifrau per a la Gestió dels Fons Next Generation UE.