NOTICIES. HISTORIAL

Sessió constitutiva del Consell Insular de Mallorca

03/07/2019

Dia 6 de juliol, s’ha constituït el Ple del Consell Insular de Mallorca i se n’ha elegit la presidenta Catalina Cladera Crespí.

Sessió constitutiva del Consell Insular de Mallorca

03/07/2019

Dia 6 de juliol, està previst que es constitueixi el Consell Insular de Mallorca i s’elegeixi la persona que n’ha d’ocupar la Presidència. A partir d’aquesta data s’adoptaran mesures que afectaran l’organització de la institució. Estam fent feina per incorporar tota aquesta informació nova als portals web corporatius.

Modificació de les Bases d'Execució del Pressupost del Consell de Mallorca

26/06/2019

En el BOIB núm. 82, de 20 de juny de 2019, es va publicar la modificació de les Bases d'Execució del Pressupost del Consell Insular de Mallorca 2019. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > informació pressupostària > > Pressupost 2019

Modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2019

06/06/2019

En el BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019, i núm. 69, de 23 de maig de 2019, es varen publicar les modificacions del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2019 (Departament de Participació Ciutadana i Presidència: Programa de Igualtat, Promoció Sociocultural i Associacionisme, i Departament de Desenvolupament Local). El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2019 > Consell Insular de Mallorca

Modificació de la Relació de Llocs de Treball del Consell Insular de Mallorca

03/06/2019

En el BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019, es va publicar la modificació de la Relació dels Llocs de Treball del Consell Insular de Mallorca, la qual entra en vigor dia 01/06/2019. La podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Personal de la corporació > Consell de Mallorca