NOTICIES. HISTORIAL

Novetats en matèria de normativa

25/04/2019

El BOIB núm. 40, de 28 de març de 2019 publica l’acord del Ple de dia 18 de desembre de 2018 pel qual s’aprova el Reglament de la Biblioteca de Cultura Artesana, i que ha entrat en vigor dia 23 d’abril de 2019. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > VI. Cultura

Novetats en matèria de normativa

15/04/2019

El BOIB núm. 41, de 30 de març de 2019 publica la modificació dels Estatuts de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca. Podeu consultar els Estatuts a l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > XVIII. Organismes Autònoms > Estatuts de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca.

Modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2019

15/04/2019

En el BOIB núm. 41, de 30 de març de 2019, es va publicar la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2019 (Departament d’Economia i Hisenda). El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2019 > Consell Insular de Mallorca

Pla estratègic de subvencions per a l’any 2019

14/02/2019

En el BOIB núm. 19, de 12 de febrer, es va publicar el Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca, de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i del Consorci Serra de Tramuntana, per a l’any 2019. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2019

Novetats en matèria de normativa

14/02/2019

Hem incorporat la informació relativa a les taxes que son d’aplicació a partir de dia 1 de gener de 2019 per a la prestació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvament del Servei de Bombers del Consell de Mallorca. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > II. Contribucions especials, imposts, taxes, preus públics.