NOTICIES. HISTORIAL

Novetats en matèria de normativa

16/08/2018

El BOIB núm. 89, de 19 de juliol de 2018 publica l’acord del Ple de dia 18 d’abril de 2018 pel qual s’aprova el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, i que ha entrat en vigor dia 8 d’agost de 2018. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca>Normativa pròpia>I. Organització>Reglament Orgànic del Consell de Mallorca

Modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2018

23/07/2018

En el BOIB núm. 90, de 21 de juliol de 2018, es va publicar la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2018 (Departament d’Economia i Hisenda). El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2018 > Consell Insular de Mallorca

Novetats en matèria d’organització. Nomenaments d’alts càrrecs

17/07/2018

Dia 17 de juliol de 2018 ha pres possessió la nova secretària tècnica del Departament de Medi Ambient, la Sra. Verónica Arteta Arrúe.

Novetats en matèria d’organització. Nomenaments d’alts càrrecs

03/07/2018

Dia 02 de juliol de 2018 ha pres possessió la nova secretària tècnica del Departament d'Economia i Hisenda, la Sra. Maria del Carmen Iglesias Manjón.

Novetats en matèria d’organització. Nomenament

14/06/2018

Dia 14 de juny de 2018, ha pres possessió la consellera electa del Grup polític Més per Mallorca, la Sra. Marta Jordà Català.