NOTICIES. HISTORIAL

Novetats en matèria de normativa

14/02/2018

Hem incorporat la informació relativa a la modificació del Decret d’organització en el qual s’estableixen les atribucions noves del departament d’Economia i Hisenda (BOIB núm. 20, de 13 de febrer de 2018). El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > I. Organització

Novetats en matèria d’organització. Nomenament

08/02/2018

Dia 08 de febrer de 2018, ha pres possessió el conseller electe del Grup polític Més per Mallorca, el Sr. Pere Fuster Nadal.

Resolució de la consellera executiva de Modernització i Funció Pública

29/01/2018

En el BOIB número 12, de 25 de gener de 2018, es publica la Resolució de la consellera executiva de Modernització i Funció Pública per la qual es declara la Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca com la pròpia dels organismes autònoms que en depenen. El podeu consultar en l’apartat La Seu > Normativa aplicable.

Publicació de l'oferta d'ocupació pública 2017

09/01/2018

Hem publicat l'oferta d'ocupació pública de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per a l'any 2017.
El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Personal de la Corporació.

Aprovació del Pressupost del Consell de Mallorca

28/12/2017

En el BOIB núm. 159, de 28 de desembre de 2017, es publica l’aprovació definitiva del Pressupost del Consell Insular de Mallorca per a l’exercici 2018. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2018.