NOTICIES. HISTORIAL

Novetats en matèria d'organització. Nomenaments d'alts càrrecs

22/11/2017

Dia 17 de novembre de 2017, ha pres possessió el director insular de Promoció Sociocultural, Sr. Serehïm Mateu Salord Comes.

Novetats en matèria de normativa

06/11/2017

Hem incorporat la informació relativa a les tarifes que han de vigir l'any 2018 per als serveis d'inspecció tècnica de vehicles fets per l'entitat concessionària. El podeu consultar en l'apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > II. Contribucions especials, imposts, taxes, preus públics.

Novetats en matèria de normativa

06/11/2017

Hem incorporat la informació relativa a la publicació del Text refós del Reglament de cooperació municipal. El podeu consultar en l'apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > IV. Cooperació Municipal.

Novetats en matèria d'organització

15/06/2017

Hem incorporat informació sobre l'estructura nova dels departaments del Consell Insular de Mallorca La podeu consultar en l'apartat Consell de Mallorca > Organització > Òrgans > Els departaments.

Modificació de les Bases d'Execució del Consell Insular de Mallorca

24/05/2017

Hem actualitzat la informació relativa a les Bases d'Execució del Pressupost del Consell Insular de Mallorca 2017. El podeu consultar en l'apartat Consell de Mallorca > Informació Pressupostària.