NOTICIES. HISTORIAL

Hem actualitzat l'apartat de les comissions insulars d'Ordenació del Territori i d'Urbanisme, Patrimoni Històric i Artesania de Mallorca.

10/11/2015

Aquest mes d'octubre es modifica l'hora en què tenen lloc les sessions plenàries ordinàries. A partir d'ara comencen a les 9 hores en lloc de les 10 hores.

05/10/2015

Hem actualitzat l'organigrama del Consell Insular de Mallorca i les dades de contacte dels òrgans de govern.

21/09/2015

Publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos al concurs de trasllats del Servei de Bombers de Mallorca

17/09/2015

La consellera executiva de Modernització i Funció Pública ha dictat, en data 15 de setembre de 2015, la resolució per la qual s'aprova la llista definitiva d'admesos i exclosos al procés selectiu del concurs de trasllats per al personal funcionari del Servei de Bombers de Mallorca

Noves mesures en matèria d'organització

08/07/2015

El president del Consell ha dictat els primers decrets en matèria d'organització relatius a la creació dels departaments, les direccions insulars i les secretaries tècniques en què s'ha d'estructurar el govern de la institució. Així mateix, s'han nomenat els consellers i les conselleres executives, que ahir, dia 7 de juliol, varen prendre possessió del càrrec. Aquestes mesures ja s'han incorporat a la Seu electrònica.