NOTICIES. HISTORIAL

Represa de terminis

05/06/2020

D’acord amb la Resolució de 20 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, pel qual s’aprova la pròrroga de l’estat d'alarma (BOE número 145, de 23 de maig), s’informa que s’ha aixecat la suspensió dels terminis administratius suspesos en virtut del Reial decret pel qual es declara l’estat d’alarma (BOE núm. 67, de 14 de març de 2020). Podeu consultar els nous terminis a les fitxes respectives de procediments de serveis i tràmits.

Modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca per a l’any 2020

01/06/2020

En el BOIB núm. 97, de 30 de maig, es va publicar la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca per a l’any 2020. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2020 

Novetats en matèria de normativa i d’organització

29/05/2020

Hem incorporat la informació relativa a la modificació del Decret d’organització que modifica parcialment les atribucions dels departaments de Presidència i d’Hisenda i Funció Pública (BOIB núm. 95, de 28 de maig de 2020). El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > I. Organització > Decret de la presidència pel qual es determina l’organització del CIM

Modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca per a l’any 2020

26/05/2020

En el BOIB núm. 91, de 23 de maig de 2020, es va publicar la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2020. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2020 > Consell Insular de Mallorca
 

Novetats en matèria de normativa

08/04/2020

Hem incorporat la informació relativa a la modificació de les taxes per a la prestació dels serveis d’inspecció tècnica de vehicles, publicat al BOIB núm. 52, de 4 d’abril de 2020. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > II. Contribucions especials, imposts, taxes, preus públics.