NOTICIES. HISTORIAL

Novetats en matèria d’organització

19/07/2019

La presidenta del Consell ha dictat els decrets en matèria d'organització relatius a la creació dels departaments, les direccions insulars i les secretaries tècniques en què s’ha d’estructurar el govern de la institució. Aquesta informació ja la podeu consultar a la Seu electrònica.

Novetats en matèria de normativa

19/07/2019

Hem incorporat la informació relativa a l’aprovació del Decret d’organització (BOIB núm. 99, de 18 de juliol de 2019). El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > I. Organització > Decret de la presidència pel qual es determina l’organització del CIM.

Sessió constitutiva del Consell Insular de Mallorca

03/07/2019

Dia 6 de juliol, s’ha constituït el Ple del Consell Insular de Mallorca i se n’ha elegit la presidenta Catalina Cladera Crespí.

Sessió constitutiva del Consell Insular de Mallorca

03/07/2019

Dia 6 de juliol, està previst que es constitueixi el Consell Insular de Mallorca i s’elegeixi la persona que n’ha d’ocupar la Presidència. A partir d’aquesta data s’adoptaran mesures que afectaran l’organització de la institució. Estam fent feina per incorporar tota aquesta informació nova als portals web corporatius.