Perfil de contractant

A conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en aquest apartat podeu accedir a la informació dels contractes iniciats abans de dia 9 de març de 2018.

A partir d’aquesta data, trobareu tota la informació relativa als contractes del Consell de Mallorca a l’apartat de Licitacions.
 • Licitacions
 • Històric
 • Informació

Estat

 •   Licitació oberta
 •   Licitació pendent d'adjudicació
 •   Licitació adjudicada
 •   Licitació renunciada
 •   Licitació anul·lada
 •   Licitació deserta

Expedient

 • Títol o número de l'expedient:

Contractista

 • Nom o NIF del contractista:

Tipus de licitació

 •   Serveis
 •   Subministrament
 •   Obres
 •   Gestió de servei públic
 •   Concessió d'obra pública
 •   Privats
 •   Exclosos de la Llei de contractes
 •   Col·laboració sector publicoprivat
 •   Administratius especials
 •   Altres

Import d'adjudicació

 •   <=9000
 •   Entre 9.000 i 18.000
 •   Entre 18.000 i 50.000
 •   Entre 50.000 i 100.000
 •   >100.000

Procediment d'adjudicació

 •   Obert
 •   Negociat
 •   Negociat amb publicitat
 •   Menor

Data d'adjudicació

  Des de
  Fins a

  Recuperant dades de les licitacions....
  Esperi mentre comprovam la validesa de les dades...