Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

 • ORGANITZACIÓ
 • ORGANIGRAMA

La Presidència

La Presidència del Consell Insular dirigeix el govern i l'administració insulars, i designa i separa lliurement la resta dels membres del Consell Executiu, en coordina l'acció i és políticament responsable davant el Ple.           

Llorenç Sebastià Galmés Verger

  • Llorenç Sebastià Galmés Verger
  • Conseller electe del Partit Popular
   President del Consell de Mallorca
   President de la Comissió de Govern
   President de la Comissió de Transparència
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 73.860,35 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Funcions

Exerceix les funcions següents: