Procediments i tràmits

/web

seu

Tràmits destacats

Nom procediment
Segona convocatòria d'ajuts a projectes empresarials singulars liderats per dones que contribueixen a transformar el model econòmic i social de Mallorca
Consulta pública prèvia a la Modificació quarta del Pla Territorial Insular de Mallorca
Ajut econòmic d'urgència social per a les persones que han deixat de ser perceptores de la renda mínima d'inserció
Ajudes als municipis per la implementació de serveis especialitzats de suport psicosocial i per situacions d'atenció prioritària per a l'any 2020-2021.
Selecció de personal interí, pel procediment extraordinari i d'emergència, per cobrir serveis essencials de l'IMAS
Reserves a la xarxa de refugis del Consell Insular de Mallorca
Noves normes de selecció del Catàleg d'activitats culturals del Consell Insular de Mallorca (CACIM)
Cèdula d'habitabilitat
Títol de família monoparental
Títol de família nombrosa
Peticions, suggeriments i queixes al Consell Insular de Mallorca
Accés a la informació pública del Consell Insular de Mallorca
JSP Page


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

27/07/2021 Novetats en matèria de normativa i d’organització

Hem incorporat la informació relativa a la modificació del Decret d’organització que modifica parcialment les atribucions dels departaments de Presidència i de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local (BOIB núm. 99, de 24 de juliol de 2020).
El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > I. Organització > Decret de la presidència pel qual es determina l’organització del CIM

Veure històric