Informació Pressupostària

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió celebrada l'11 d’abril de 2013, ha aprovat el pressupost propi de la corporació i el dels organismes autònoms: Institut Mallorquí d'Afers Socials, Institut de l'Esport Hípic de Mallorca i Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, per a l'exercici de 2013.

PRESSUPOST 2013

Consell Insular de Mallorca

 • Organigrama
 • Departament de Presidència
 • Departament d'Hisenda i Funció Pública
 • Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports
 • Departament de Benestar Social
 • Departament de Medi Ambient
 • Departament d'Urbanisme i Territori
 • Departament de Cooperació Local
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Memòria
 • Pla Estratègic de Subvencions

Institut Mallorquí d'Afers Socials

 • Organigrama
 • Gerència
 • Gent gran
 • Menors
 • Inclusió social
 • Persones amb discapacitat
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Memòria
 • Pla Estratègic de Subvencions

Institut de l'Esport Hípic de Mallorca

 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Memòria

Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca

 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Memòria

Pressuposts d'altres anys

Pressupost 2018

Pressupost 2017

Pressupost 2016

Pressupost 2015

Pressupost 2014