NOTICIES. HISTORIAL

Novetats en matèria de normativa

19/07/2019

Hem incorporat la informació relativa a l’aprovació del Decret d’organització (BOIB núm. 99, de 18 de juliol de 2019). El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > I. Organització > Decret de la presidència pel qual es determina l’organització del CIM.

Sessió constitutiva del Consell Insular de Mallorca

03/07/2019

Dia 6 de juliol, s’ha constituït el Ple del Consell Insular de Mallorca i se n’ha elegit la presidenta Catalina Cladera Crespí.

Sessió constitutiva del Consell Insular de Mallorca

03/07/2019

Dia 6 de juliol, està previst que es constitueixi el Consell Insular de Mallorca i s’elegeixi la persona que n’ha d’ocupar la Presidència. A partir d’aquesta data s’adoptaran mesures que afectaran l’organització de la institució. Estam fent feina per incorporar tota aquesta informació nova als portals web corporatius.

Modificació de les Bases d'Execució del Pressupost del Consell de Mallorca

26/06/2019

En el BOIB núm. 82, de 20 de juny de 2019, es va publicar la modificació de les Bases d'Execució del Pressupost del Consell Insular de Mallorca 2019. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > informació pressupostària > > Pressupost 2019