Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Reglament de la Comissió Interdepartamental de Política Lingüística
Ajuts per al desenvolupament d'activitats culturals de col·leccions museogràfiques i museus
Ajuts per a associacions per edició de llibres, fonogrames i audiovisuals
Ajuts per finançar projectes d'animació sociocultural
Reserva de les instal·lacions del Poliesportiu de Sant Ferran per a la temporada escolar
Ajuts per al foment de la compra de productes de Mallorca
Ajudes per a la digitalització de les fitxes catalogràfiques dels museus i col·leccions museogràfiques
Subvencions per sales d'exhibició cultural privades
Ajut econòmic d'urgència social per a les persones que han deixat de ser perceptores de la renda mínima d'inserció
Ajuts a projectes empresarials singulars que contribueixen a transformar el model econòmic i social liderats per dones
Subvencions per a activitats culturals de les entitats sense ànim de lucre de Mallorca
Cèdula d'habitabilitat
JSP Page

01/06/2021 Pla estratègic de subvencions per a l’any 2021

S’ha publicat el Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca i els ens que en depenen, per a l’any 2021. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2021

Veure històric


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca


 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca