Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Títol de família monoparental
Informació pública de la Modificació del Reglament pel qual es regula el funcionament dels serveis socials per a persones amb discapacitat
Ajudes per finançar actuacions en matèria de serveis socials
Subvencions per a esdeveniments de promoció de l'economia local i el producte de Mallorca
Subvencions per a persones autònomes i empreses per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic de la COVID-19
Inscripció prèvia a les activitats El Jardí Màgic 2020
Sol·licitud per participar en la Convocatòria de Guardons de Turisme Sostenible
Ajudes als municipis per la implementació de serveis especialitzats de suport psicosocial i per situacions d'atenció prioritària per a l'any 2020-2021.
Selecció de personal interí, pel procediment extraordinari i d'emergència, per cobrir serveis essencials de l'IMAS
Cèdula d'habitabilitat
Peticions, suggeriments i queixes al Consell Insular de Mallorca
Accés a la informació pública del Consell Insular de Mallorca
JSP Page

13/07/2020 Modificació del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2020

En el BOIB núm. 122, de 11 de juliol, es va publicar la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca per a l’any 2020. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2020

Veure històric