Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

Data i hora oficials

JSP Page

 

La data i l'hora oficials de la Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca, que tenen caràcter informatiu, es corresponen amb les facilitades pel Reial Observatori de l'Armada (ROA), organisme dependent del Ministeri de Defensa que té com a missió principal el manteniment de la unitat bàsica de temps.

En podeu fer la consulta si clicau al següent enllaç.

Teniu en compte que és possible que hi hagi un cert desfasament a l'hora de mostrar la data i l'hora oficials, a causa del temps transcorregut des que el servidor de la Seu electrònica envia l'hora fins que aquesta és rebuda pel vostre ordinador. Aquest desfasament normalment és de pocs segons.

Per a qualsevol tràmit, la data i l'hora que consten en el segell de temps incorporat al tràmit són les úniques que tenen validesa legal, i no les de l'equip des del qual es fa el tràmit. Això té especial rellevància per al còmput de terminis, en els quals la data i l'hora oficials són les del moment en què la ciutadania firma la sol·licitud, el formulari o el document corresponent.

Calendari laboral de dies inhàbils de l'any en curs