Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

Validació de de certificats i signatures

Per determinar la validesa de qualsevol certificat electrònic o signatura podeu emprar els serveis que ofereix la plataforma d'accés lliure del govern d'Espanya VALIDe  (VALIdación de firma y certificados Online y Demostrador de servicios de @firma).

Validar certificat Validar certificat: Si disposau d'un certificat digital instal·lat en el vostre navegador o emmagatzemat en qualsevol dispositiu emès per una entitat reconeguda i voleu comprovar-ne la validesa.

 Validar signatura: Si el que voleu comprovar és la validesa d'un document signat electrònicament.

 Validar seu electrònica: Per comprovar la validesa del certificats de la Seu electrònica a través de la adreça web (URL).

 Visualitzar signatura: Si voleu visualitzar el document amb la informació de la signatura o signatures associades.

Una altra opció és la validació de les signatures i certificats en local, per això és necessari especificar en el programari de validació, ja sigui el navegador, l'Adobe Reader, etc. quines autoritats de certificació són de confiança. La llista de les autoritats de confiança ve determinada pels seus certificats arrel ubicats en un magatzem de certificats arrel de confiança. Podeu consultar la informació sobre la descàrrega de certificats arrel de confiança i la instal·lació en el magatzem en l'apartat Requeriments tècnics -> Descàrrega de certificats arrel de les autoritats de certificació de confiança.