Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

Pagament telemàtic i carpeta fiscal

El Consell de Mallorca disposa d'un sistema de pagament telemàtic de rebuts i taxes del Consell, de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca i de l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística.

Mitjançant els enllaços següents, podeu fer un pagament, recuperar les dades d'una operació sense finalitzar, verificar la validesa d'un document o descarregar un justificant del pagament.

A la Carpeta Fiscal podeu obtenir una còpia de les liquidacions que us hem emès des del Consell de Mallorca, així com les autoliquidacions pendents de pagar.

També podeu obtenir còpia dels justificants de les transaccions econòmiques que hàgiu fet des del 3 de març de 2014.