Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

Pagament telemàtic i carpeta fiscal

El Consell de Mallorca disposa d'un sistema de pagament telemàtic de rebuts i taxes del Consell, de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca, del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial i del Consorci Borsa d'allotjaments Turístics.

Mitjançant els enllaços següents, podeu fer un pagament, recuperar les dades d'una operació sense finalitzar, verificar la validesa d'un document o descarregar un justificant del pagament.

A la Carpeta Fiscal podeu obtenir una còpia de les liquidacions que us hem emès des del Consell de Mallorca i dels ens que en depenen, així com les autoliquidacions pagades i les pendents de pagar.