Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

Què és la Seu electrònica?

La Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen (Institut de l'Esport Hípic, Agència de Defensa del Territori i Institut Mallorquí d'Afers Socials), una passa més en el procés de modernització i d'aproximació de la institució a la ciutadania, és l'adreça electrònica disponible a través de les xarxes de telecomunicacions i, en tot cas, per mitjà de la qual la ciutadania pot exercir el dret d'accés a la informació, al màxim de serveis i als tràmits electrònics del Consell Insular de Mallorca, sense coes ni desplaçaments ni limitacions horàries.

La informació i la documentació que posam a la vostra disposició s'entenen sense perjudici de l'atenció personalitzada que en tot cas han de prestar de manera presencial o telefònica els empleats públics del Consell Insular de Mallorca i els organismes autònoms que en depenen, en l'exercici de les seves funcions.