Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

Requeriments tècnics

Requeriments tècnics per utilitzar i per visualitzar la Seu correctament


Sistemes operatius

 • La Seu electrònica del Consell de Mallorca està dissenyada i implementada amb les eines necessàries per poder-hi accedir amb qualsevol sistema operatiu de PC o amb qualsevol dispositiu mòbil que disposi d'un navegador web. Els navegadors avalats pel Consell de Mallorca es mostren en detall en l'apartat Navegadors web i versions. 

Navegadors web i versions

 • Per visualitzar correctament la Seu electrònica del Consell de Mallorca us recomanam utilitzar els navegadors següents: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer, i que els actualitzeu amb la darrera versió disponible.

Opcions de configuració dels navegadors web

 • Una sèrie d'opcions del navegador web han d'estar habilitades per poder visualitzar la Seu electrònica i perquè funcioni correctament.

  • JavaScript: per permetre executar codi escrit en llenguatge JavaScript
  • SSL i TSL: SSL i  TSL serveixen per establir connexions segures amb servidors que tenen certificats SSL habilitats, com la nostra Seu electrònica. La connexió amb la Seu es fa mitjançant el protocol de navegació segura HTTPS. Per comprovar que és així heu de tenir aquestes opcions habilitades al navegador i després podeu observar el navegador. La majoria de navegadors mostren aquesta connexió utilitzant una icona (generalment un pany), bé a la part dreta de la barra de direccions o bé a la barra d'estat que es pot veure a la part inferior del navegador. Per veure i per verificar la informació continguda en el certificat  podeu fer doble clic amb el ratolí en la icona del pany.
  • Finestres emergents: per permetre que la Seu pugui obrir documents i informacions de la Seu en una finestra del navegador diferent a aquella en la qual estau navegant. Heu d'especificar en el navegador l'URL de la Seu seu.conselldemallorca.net
  • Galetes o cookies: per permetre que el navegador guardi certa informació relacionada amb el client o amb la sessió que facilita la navegació per la Seu, com ara l'idioma de preferència per navegar

   

  Per habilitar totes aquestes opcions podeu consultar l'ajuda del navegador web que estau fent servir. Aquí teniu els enllaços a les pàgines de suport per als navegadors més comuns:

   

   

Visualització de documents PDF amb Acrobat Reader

 • Per tal d'accedir als documents que es poden consultar i descarregar, heu de disposar d'un programa lector de documents en format PDF. Si no en teniu cap d'instal·lat, el navegador us pot demanar que l'instal·leu. Si voleu descarregar i instal·lar la darrera versió d'Adobe Reader, heu de pitjar l'enllaç:  Última versió d'Adobe Reader

Descàrrega de certificats arrel de les autoritats de confiança

 • Com a condició prèvia per validar certificats i signatures en local, s'ha d'assegurar que el magatzem de certificats arrel de confiança conté els de les autoritats certificadores dels certificats emprats pel Consell Insular de Mallorca.

  Si el vostre equip està convenientment actualitzat, és probable que el sistema ja hagi afegit els certificats arrel de les principals autoritats certificadores del món. Si no és així, heu de descarregar els certificats i instal·lar-los al magatzem corresponent.

  Podeu descarregar els certificats dels enllaços següents:

  Per instal·lar els certificats podeu consultar l'ajuda del navegador web que esteu fent servir. Aquí teniu els enllaços a les pàgines de suport per als navegadors més comuns:

  Si el que us interessa és instal·lar o definir el magatzem de l'Adobe Reader, podeu consultar l'enllaç següent:

  Per a més informació sobre la validació, podeu consultar l'apartat Validació de certificats i signatures.