Informació relativa al personal de la corporació

Consell de Mallorca

  • Relació de llocs de treball
  • Taules retributives
  • Plantilla
  • Compatibilitats
  • Personal eventual
  • Oferta d'ocupació 2016
  • Oferta d'ocupació 2017

Institut Mallorquí d'Afers Socials

  • Relació de llocs de treball
  • Plantilla
  • Compatibilitats
  • Oferta ocupació 2016

Institut de l'Esport Hípic de Mallorca

  • Plantilla

Agència de Defensa del Territori de Mallorca

  • Relació llocs treball
  • Plantilla
  • Compatibilitats
  • Oferta d'ocupació 2017