Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Ajuts per les activitats extraescolars esportives durant el curs escolar 2020-2021 a l'illa de Mallorca
Ajudes per finançar la compra d'equips de protecció individual (EPIs) per entitats del tercer sector
Convocatòria del Premi Mallorca de Fotografia Contemporània 2020
Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'Ordenança reguladora del preu públic dels campaments com a activitat de lleure del Consell de Mallorca
Ajudes als municipis per la implementació de serveis especialitzats de suport psicosocial i per situacions d'atenció prioritària per a l'any 2020-2021.
Convocatòria de subvencions per a la recerca en matèria d'arqueologia i/o paleontologia a l'illa de Mallorca, a l'arxipèlag de Cabrera i en els illots adjacents, pluriennal 2020-2022
Inscripció prèvia a les activitats El Jardí Màgic 2020
Subvencions per a esdeveniments de promoció de l'economia local i el producte de Mallorca
Subvencions per donar suport al sector cultural de Mallorca pels perjudicis provocats pels efectes de la pandèmia de la COVID-19
Subvencions per a persones autònomes i empreses per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic de la COVID-19
Selecció de personal interí, pel procediment extraordinari i d'emergència, per cobrir serveis essencials de l'IMAS
Peticions, suggeriments i queixes al Consell Insular de Mallorca
JSP Page

13/07/2020 Modificació del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2020

En el BOIB núm. 122, de 11 de juliol, es va publicar la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca per a l’any 2020. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2020

Veure històric