Procediments i tràmits

/web

seu

Tràmits destacats

Nom procediment
Concertació social del servei socioeducatiu d'insercio laboral per a persones menors d'edat de 14 a 17 anys
Concertació social del servei d'intervenció en crisi per a persones menors d'edat de 13 a 18 anys
Cursets de natació d'estiu al Poliesportiu Sant Ferran
(NOVETAT) Convocatòria per al proveïment del lloc de treball de coordinador/a en Cap de la Direcció Insular de Residus del Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient_LLD
Ajuts destinats a les associacions de famílies d'alumnes per organitzar activitats físiques i/o esportives extraescolars
Reglament pel qual s'estableixen els criteris autorització dels centre d'atenció infantil per a infants de 0 a 3 anys per a l'Illa de Mallorca
Subvencions per a obres de competència municipal 2022-2023
Ajuts per a activitats culturals d'associacions
Ajuts per a associacions per al desenvolupament de festivals de música a Mallorca
Registre insular d'entitats sense ànim de lucre de caça i pesca fluvial
Fiança ordinària dels residus de construcció i de demolició per a obres majors
Cèdula d'habitabilitat
JSP Page


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

18/05/2022 Novetats en matèria normativa

En el BOIB núm. 58, de 3 de maig de 2022 s’ha publicat l’acord d’aprovació del Pla de Mesures Antifrau per a la Gestió dels Fons Next Generation UE.
El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > Organització > Pla de Mesures Antifrau per a la Gestió dels Fons Next Generation UE.

 

Veure històric