Procediments i tràmits

/web

seu

Tràmits destacats

Nom procediment
Ajut per a dones víctimes de violència de gènere
Programa de primera acollida a persones en situació d'exclusió social
Servei d'acompanyament a la inclusió social (SAIS)
Cooperació tècnica del Consell de Mallorca per a la redacció de projectes i la direcció tècnica d'obres municipals
Catàleg d'activitats culturals del Consell Insular de Mallorca (CACIM)
Títol de família monoparental
Títol de família nombrosa
Reserves a la xarxa de refugis del Consell Insular de Mallorca
Peticions, suggeriments i queixes al Consell Insular de Mallorca
Accés a la informació pública del Consell Insular de Mallorca
Fiança ordinària dels residus de construcció i de demolició per a obres majors
Cèdula d'habitabilitat
JSP Page


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

20/09/2023 Comissions Insulars

Hem actualitzat la informació relativa a les Comissions Insulars d’Ordenació del Territori i Urbanisme i de Patrimoni Històric. La podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Organització > Les Comissions Insulars
 

Veure històric